جستجو :

مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی و ارزیابی ذخیره

شهر :تهران > تهران >
مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی و ارزیابی ذخیرهمدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی و تخمین ذخیره
 اعتبارسنجی و تهیه بانک اطلاعاتی داده ها
 مدل سازی سه بعدی رویه توپوگرافی
 بررسی های آماری
 رسم مقاطع زمین شناسی
 مدل سازی سه بعدی فضاهای تخمین و گسل ها
 کامپوزیت سازی نمونه ها
 بررسی های واریوگرافی
 تعیین مدل آنیزوتروپی
 تعیین پارامترهای بهینه شده تخمین
 تعیین مدل بلوکی خام
 تخمین سه بعدی در مدلهای بلوکی
 اعتبارسنجی نتایج تخمین ذخیره
 محاسبات و ترسیم منحنی های عیار – تناژ
 طبقه بندی ذخایر

اجرای صحیح و با کیفیت پروژه جزء اهداف اصلی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09144001343 تماس حاصل فرمایید.
علیرضا نصرتی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
تلفن :
موبایل : 09144001343
آدرس : تهران
شنبه 9 بهمن 1395   تعداد مشاهده این مطلب 277

مترجم و دیکشنری آنلاین |  طراحی سایت اصفهان |  طراحی سایت مدرسه و مدارس |  عکاسی صنعتی
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional