جستجو :

پایش و کنترل دمای محیط و هشدار قطع برق

شهر :سمنان >
پایش و کنترل دمای محیط و هشدار قطع برق

کنترل و نظارت مداوم بر میزان دمای یخچال ها و سردخانه های نگهداری واکسـن و مواد داروئـی از اهمیـت فـوق العـاده ای برخوردار بوده و ضامن سالم ماندن این مواد می باشد.بطورکلی هدف از کنترل دما را می توان در موارد زیر بیان کرد: مشاهده میزان فعلی دما / اطلاع سریع از افزایـش یا کاهـش نامطلوب دما (هشـدار) / اطلاع از مقدار و مدت زمان خارج بودن دما از محدوده استاندارد / اطلاع از ماکزیمم و مینیمم دما در هر ۲۴ ساعت. در این دستگاه اعلام وضعیت دما یا هشدارها توسط دستگاه ، بصورت ارسـال پیـامک به موبایـل کاربـران می باشد و یـا بر روی نرم افزار نصب شده روی تلفن همراه ، مشـاهده می گردد.
09128310693-09123315144

تلفن : 02333335456
موبایل : 09193315144
آدرس : سمنان- میدان کوثر - بلوار قائم - خیابان دانشجو- پردیس شماره 3 دانشگاه سمنان-مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان-کدپستی:18745-35196
شنبه 25 ارديبهشت 1395   تعداد مشاهده این مطلب 400

ثبت پیام شما در رابطه با این آگهی
نام شما :
ایمیل شما :
متن پیام : 
مترجم و دیکشنری آنلاین |  طراحی سایت اصفهان |  طراحی سایت مدرسه و مدارس |  عکاسی صنعتی
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional