جستجو :

شركت داده تدبير سامان

شهر :تهران >
شركت داده تدبير سامان

شركت داده تدبير سامان

قابل توجه مدیران ساختمان ها و مجتمع ها:
مجمع عمومي ساختمان چيست؟
مدير ساختمان چگونه انتخاب ميشود و چه وظايف و اختياراتي دارد؟
در ساختمان شما يك واحد است كه شارژر نمي دهد؟
با نحوه محاسبه شارژ مشكل داريد؟ آب و برق و گاز مشاع است؟
شرايط پاركينگ چگونه است؟ سرايدار چه حقي دارد؟
قرارداد سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات، آسانسور ساختمان چگونه بايد باشد؟
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات تاسيسات، آسانسور و ... در ساختمان چگونه بايد باشد؟
گزارش درآمد و هزينه در ساختمان چگونه تهيه و ارائه ميگردد؟
قرارداد سرايدار چگونه بايد باشد و سرايدار چه وظايفي در ساختمان ميبايستي ايفا نمايد؟
آيا ساختمان در مقابل خطرات احتمالي از جمله آتش سوزي بيمه شده است؟

شركت داده تدبير سامان
با هدف ارائه خدمات يكپارچه مشاوره اي در امور مربوط به ساختمانها، برجها، شهركها و... از سال
1392 مشغول به فعاليت در زمينه هاي ذيل گشته است:

مديريت امور ساختمان : 
آگاهي از قوانين آپارتمان نشيني از قبيل چگونگي تشكيل مجمع عمومي و تعيين مدير ساختمان، ، تشكيل جلسات، نگهداري و تعميرات ساختمان، قرارداد سرايداري،ثبت دارائي هاي ساختمان ، برنامه ريزي و اجراي منظم نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمان

مديريت امور مالي ساختمان :
- محاسبه و اعلام شارژ واحدهاي ساختمان براساس اساسنامه مكتوب و مورد تاييد در ساختمان
- ثبت، نگهداري و تهيه گزارش مالي ساختمان با نرم افزار ساده و قدرتمند كه براساس نيازمنديهاي مشتري
(مدير ساختمان و ...) قابل تغيير و به روز رساني ميباشد.
- ثبت و نگهداري دارائيها و امكانات ساختمان و برنامه ريزي جهت نگهداري و تعميرات تاسيسات و امكانات در
ساختمان و ارائه راهكارهاي بهبود و ارتقاء كيفي شرايط ساختمان
- موارد ديگر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرید:
٠٩٢٠٣٥٣٦٥٣٦

تلفن :
موبایل : 09203536536
آدرس : تهران
شنبه 1 اسفند 1394   تعداد مشاهده این مطلب 597

مترجم و دیکشنری آنلاین |  طراحی سایت اصفهان |  طراحی سایت مدرسه و مدارس |  عکاسی صنعتی
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional