همه > لوازم > تجهیزات آزمایشگاهی >
0 1 
فروش شیشه آلات آزمایشگاهیفروش شیشه آلات آزمایشگاهی
تانک ازت مایع
تجهیزات آزمایشگاهیتجهیزات آزمایشگاهی
عرضه انواع بالن آزمایشگاهیعرضه انواع بالن آزمایشگاهی
فروش دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهیفروش دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه رفع کننده لک و چین و چروک پوست- میکرودرم ابریژن مدل های x16,x18دستگاه رفع کننده لک و چین و چروک پوست- میکرودرم ابریژن مدل های x16,x18
فروش انکوباتور میکروبیولوژی BICASA ایتالیافروش انکوباتور میکروبیولوژی BICASA ایتالیا
فروش آب مقطر گیری یکبار و دوبار تقطیر bicasa ایتالیافروش آب مقطر گیری یکبار و دوبار تقطیر bicasa ایتالیا
تجهیزات آزمایشگاهی نوین تجهیز شیمیتجهیزات آزمایشگاهی نوین تجهیز شیمی
مناقصه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی مناقصه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی
دستگاه سنجش کیفیت هوا,سنجش آلودگی هوا, مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایدستگاه سنجش کیفیت هوا,سنجش آلودگی هوا, مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تای
پارتیکل کانتر ,پارتیکل سنج, پارتیکل سایزر, کیفیت سنج هوا, پارتیکل مس کپارتیکل کانتر ,پارتیکل سنج, پارتیکل سایزر, کیفیت سنج هوا, پارتیکل مس ک
صداسنج آنالیزوردار,آنالایزرصدا, آنالیزور صدا, آنالیزور صوت, آنالایزر صصداسنج آنالیزوردار,آنالایزرصدا, آنالیزور صدا, آنالیزور صوت, آنالایزر ص
PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمترPHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر
ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنجترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج
WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی
ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کانالهديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله
صداسنج, صوت سنج, شدت سج صوت, دسیبل سنج, دسیبل متر, صداسنج ساده, ,soصداسنج, صوت سنج, شدت سج صوت, دسیبل سنج, دسیبل متر, صداسنج ساده, ,so
نورسنج,لایت متر,لوکس متر, Light Meter نورسنج,لایت متر,لوکس متر,    Light Meter
نورسنج، دیتالاگردما و رطوبت, مخصوص گلخانه هانورسنج، دیتالاگردما و رطوبت, مخصوص گلخانه ها
تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ایتجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسیتجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی
دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک ساخت استرالیا شامل کیتهادستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک ساخت استرالیا شامل کیتها
تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آ تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آ
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس XRF-XRDدستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD
تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهیتامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIRمجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتلامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفت
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتراینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر
ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافی
دستگاه هوا ژنراتوردستگاه هوا ژنراتور
دستگاه ازت ژنراتوردستگاه ازت ژنراتور
دستگاه هیدروژن ژنراتور دستگاه هیدروژن ژنراتور
دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماددستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماد
الكترود توری آند و کاتد پلاتينی
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتورپمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور
نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای بررسی و آنالیز سطوح و ذ
معرفي شركت تجهیز شیمیمعرفي شركت تجهیز شیمی
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLCكروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AASدستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسیتجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک ساخت استرالیا شامل کیتهادستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک ساخت استرالیا شامل کیتها
تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آ تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آ
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس XRF-XRDدستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD
GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههایGCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای
تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهیتامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتلامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفت
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتراینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر
12
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional