همه > آموزش > خدمات آموزشی >
0 1 2 
تحصیل درسراسراروپا
فن بیان و گویندگیفن بیان و گویندگی
روانشناسی و مشاوره
صدور گواهینامه های سیستم مدیریتی و ایمنی و بهداشت و ...صدور گواهینامه های سیستم مدیریتی و ایمنی و بهداشت و ...
آموزش تعمیر موبایل
آموزش فن بیان .گویندگی و بازیگری ترنجآموزش فن بیان .گویندگی و بازیگری ترنج
تبدیل سوابق شغلی شمابه مدرک معادل کاردانی تادکتربتبدیل سوابق شغلی شمابه مدرک معادل کاردانی تادکترب
کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
فیلم آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای (تئوری و عملی)
ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگلیسی –در شیراز ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگلیسی –در شیراز
دوره آموزشی آمار فضایی در علوم زمین با استفاده از نرم افزار ArcGIS وGEدوره آموزشی آمار فضایی در علوم زمین با استفاده از نرم افزار ArcGIS وGE
دوره آموزش جامع اس پی اس اس(spss) دوره آموزش جامع اس پی اس اس(spss)
آموزش دوره جامع GIS آموزش دوره جامع GIS
آموزش برنامه نویسی با CX-PROGRAMMER امرنآموزش برنامه نویسی با CX-PROGRAMMER امرن
آموزشگاه نت ویژن
مراحل استقرار و اجراي سيستم مديريت HSEمراحل استقرار و اجراي سيستم مديريت HSE
صدور گواهینامه Gost-R
مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001
مشاوره ISO 13485 – مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکیمشاوره ISO 13485 – مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2008
خدمات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2008
مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی
تبدیل سیستم مدیریت کیفیت از ISO 9001:2008 به نگارش ISO 9001:2015 تبدیل سیستم مدیریت کیفیت از ISO 9001:2008 به نگارش ISO 9001:2015
قابل توجه کلیه دانشجویان و مهندسان علاقه مند به تحصیل در فرانسهقابل توجه کلیه دانشجویان و مهندسان علاقه مند به تحصیل در فرانسه
💎قابل توجه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه💎قابل توجه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه
تحصیل رایگان در معتبرترین دانشگاه های کشورآلمان تحصیل رایگان در معتبرترین دانشگاه های کشورآلمان
قابل توجه کلیه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمان
قابل توجه کلیه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمانقابل توجه کلیه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمان
قابل توجه کلیه علاقه‌مند ان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمانقابل توجه کلیه علاقه‌مند ان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمان
قابل توجه کلیه علاقه‌مند ان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمانقابل توجه کلیه علاقه‌مند ان به تحصیل در دانشگاه های معتبر آلمان
قابل توجه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه های المانقابل توجه علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه های المان
HACCP چیست؟HACCP چیست؟
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMSخدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
اخذ نشان حلالاخذ نشان حلال
صدور گواهینامه های ایزو ISOصدور گواهینامه های ایزو ISO
خدمات صدور گواهینامه های بین المللی استاندارد ایزو ISOخدمات صدور گواهینامه های بین المللی استاندارد ایزو ISO
صدور گواهینامه HSEصدور گواهینامه HSE
آموزش CEآموزش CE
دوره های آموزشی IQS Academy
مراحل استقرار و اجراي سيستم مديريت HSEمراحل استقرار و اجراي سيستم مديريت HSE
مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE
مشاوره و استقرار سیستم HSE
هشدار در مورد CE نامعتبرهشدار در مورد CE نامعتبر
دریافت نشان CE و نشان GOST
مؤسسه صدور گواهینامه TECHSERT روسیه(GOST)مؤسسه صدور گواهینامه TECHSERT روسیه(GOST)
مراحل اخذ گواهینامه Gost-r جهت صادرات به روسیهمراحل اخذ گواهینامه Gost-r جهت صادرات به روسیه
گواهینامه مورد نیاز جهت صادرات به روسیه و کشور های مشترک المنافع
انواع گواهینامه GOST-R جهت صادرات محصول به روسیهانواع گواهینامه GOST-R جهت صادرات محصول به روسیه
صدور گواهینامه GOST-R روسیه جهت صادراتصدور گواهینامه GOST-R روسیه جهت صادرات
123
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional