مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه: آذرپایپ شرق نام مدیرفروشگاه : میرابوالفضل حشمتی
شهر : تبریز آدرس: تبریزجاده تبریز آذرشهربعد از پلیس راه جنب پمپ بنزین جاده بارانلو روبروی آرد سازی تلفن : 09141027318
لیست گروه کالاها
مصالح ساختمانی
نام کالاقیمت (تومان)تاریخ
لوله/کانال/اتصالات الیاف سیمان 1394/4/16
لوله/کانال/اتصالات الیاف سیمان 1394/4/16
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional