مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه: توسعه ارتباط پایدار اندیش نام مدیرفروشگاه : سید محمد سبزواری
شهر : تهران آدرس: تهران، تهران ،خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، جنب بانک توسعه، ساختمان بزرگمهر، طبقه 6، واحد 604 تلفن : 66450067
لیست گروه کالاها
خدمات شبکه
نام کالاقیمت (تومان)تاریخ
سینی ثابت عمق ۱۰۰400,0001393/11/17
سینی ثابت عمق ۶۰280,0001393/11/17
سینی ثابت عمق ۸۰360,0001393/11/17
رک ۹u عمق ۶۰3,200,0001393/11/17
رک ۹u عمق ۴۵2,900,0001393/11/17
رک ۶u عمق ۴۵2,330,0001393/11/17
رک ۴u عمق ۴۵2,140,0001393/11/17
رک ۴۷u عمق ۸۰ عرض ۸۰22,950,0001393/11/17
رک ۴۷u عمق ۱۰۰ عرض ۸۰24,000,0001393/11/17
رک ۴۷u عمق ۱۰۰ عرض ۶۰17,652,0001393/11/17
رک ۴۲u عمق ۸۰ عرض ۸۰20,000,0001393/11/17
رک ۳۸u عمق ۸۰ عرض ۶۰13,548,0001393/11/17
رک ۳۸u عمق ۶۰ عرض ۶۰12,608,0001393/11/17
رک ۳۸u عمق ۱۰۰ عرض ۶۰14,770,0001393/11/17
رک ۳۷u عمق ۸۰ عرض ۸۰15,500,0001393/11/17
رک ۳۲u عمق ۸۰ عرض ۶۰12,700,0001393/11/17
رک ۳۲u عمق ۶۰ عرض ۶۰10,918,0001393/11/17
رک ۳۲u عمق ۱۰۰ عرض ۶۰14,120,0001393/11/17
رک ۲۸u عمق ۸۰ عرض ۶۰11,385,0001393/11/17
رک ۲۸u عمق ۶۰ عرض ۶۰10,386,0001393/11/17
رک ۲۸u عمق ۱۰۰ عرض ۶۰13,346,0001393/11/17
رک ۲۲u عمق ۸۰ عرض ۶۰10,655,0001393/11/17
رک ۲۲u عمق ۶۰ عرض ۶۰9,082,0001393/11/17
رک ۱۸u عمق ۶۰ عرض ۶۰8,608,0001393/11/17
رک ۱۸u عمق ۸۰ عرض ۶۰9,723,0001393/11/17
رک ۱۵u عمق ۸۰ عرض ۶۰9,048,0001393/11/17
رک ۱۵u عمق ۶۰ عرض ۶۰7,940,0001393/11/17
رک ۱۲u عمق ۶۰4,540,0001393/11/17
رک ۱۲u عمق ۴۵3,950,0001393/11/17
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional