مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه: تولیدی بازرگانی حسینی نام مدیرفروشگاه : سید رسول حسینی
شهر : تهران آدرس: تهران تلفن : 09124214299
لیست گروه کالاها
کیا
نام کالاقیمت (تومان)تاریخ
ترازو اشپزخانهKs05550,0001397/3/15
ترازو KS011,000,0001397/3/15
ترازو صنعتیTx1,000,0001397/3/15
ترازو آشپزخانه KB600,0001397/3/15
ترازو اشپزخانهKs01550,0001397/3/15
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional