مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه: primo نام مدیرفروشگاه : عباس محقق
شهر : تهران آدرس: www.primo-co.ir تلفن : 021-284262
نام کالاقیمت (تومان)تاریخ
پاوربانک + اسپیکر primo550,0001394/8/29
پاوربانک PR-13001 - PRIMO 13200 mAh850,0001394/8/29
پاوربانک PR-10002 - PRIMO 10500 mAh850,0001394/8/29
پاوربانک PR-10001 - PRIMO 10000 mAh600,0001394/8/29
پاوربانک PR-8008 - PRIMO 8000 mAh700,0001394/8/29
پاوربانک PR-8007 - PRIMO 8000 mAh650,0001394/8/29
پاوربانک PR-8006 - PRIMO 8000 mAh700,0001394/8/29
پاوربانک PR-8004 - PRIMO 8000 mAh720,0001394/8/29
پاوربانک PR-8003 - PRIMO 8000 mAh 700,0001394/8/29
پاوربانک PR-8002 - PRIMO 7500 mAh650,0001394/8/29
پاوربانک PR-8001 - PRIMO 7000 mAh750,0001394/8/29
پاوربانک PR-4003 - PRIMO 4000 mAh350,0001394/8/29
پاوربانک PR-4002 - PRIMO 4000 mAh400,0001394/8/29
پاوربانک PR-6002 - PRIMO 6000 mAh600,0001394/8/29
پاوربانک PR-6001- PRIMO 6000 mAh500,0001394/8/29
پاوربانک PR-5001- PRIMO 5000 mAh550,0001394/8/29
درباره سایت

Valid XHTML 1.0 Transitional